Dank aan Antoon Diemel (2)


10 februari
Sinds donderdag j.l. werk ik van 's morgens half negen tot 's avonds vijf uur bij het IKO (Interkerkelijk Overleg), afdeling Kinderuitzending, om daar administratief en archiefwerk te dien. Sedert mijnheer de Jong enkele weken secretaris is, werken er tientallen mensen van DE of meer nog. Zelfs morgen, op zondag, werken we door. De voornaamste moeilijkheden zijn er met vervoer van de kinderen. Weinigen stelden hun vervoermiddel beschikbaar. herhaaldelijk staat er een transport klaar, dat dan eensklaps om de een of andere reden weer niet door kan gaan. Sinds 1 januari tot nu heeft men nog maar ruim 1000 kinderen naar de vier noordelijke provincies kunnen krijgen. Prof. ten Bokkel Huinink van het kinderziekenhuis moet gezegd hebben dat het beslist zo spoedig moet gebeuren, want dat het over 14 dagen voor verschillende kinderen al te laat zou zijn, dat die dan teveel ondervoed zouden zijn om weg te gaan. (..) Van de kinderen van de Utrechtse Kinderuitzending (die allen gekeurd worden) wordt meer dan de helft afgekeurd wegens luizen en schurft!

22 maart
Nog steeds ga ik dagelijks naar Utrecht naar de afdeling Kinderuitzending van het IKO. Van sommige ouders is de animo wel iets verminderd om hun kinderen achter de Ijssel te zenden in verband met het dreigende oorlogsgevaar. Men zegt dat er nog maar n alarm gegeven hoeft te worden, dan moeten alle Duitsers zich achter de Ijssel terugtrekken. En als er dr gevochten moeten worden, zou men daar allerminst veilig zitten.
Deze week is op Vleuten ook een IKO-kinderkeuken begonnen: eens per week wordt aan 300-400 kinderen, rooms en protestants door elkaar, een warme maaltijd verstrekt; alleen de ernstige gevallen komen in aanmerking, mensen die niets of nog maar voor een paar dagen eten in huis hebben.

1 april
Het IKO-kinderuitzendingswerk staat sindes deze week stil, daar er geen auto's meer durven te rijden en ook daar achter de Ijssel wellicht onveiliger is dan hier. Ik ben deze week nog vier keer in Utrecht geweest; er worden dagelijks fietsen gevorderd, zodat men voorzichtig aan moet doen. Bij de hoge brug waren ook weer bommen gevallen.

Arnold van Dijk

Terug