Hollandganger Willem Diemel verdwenen in het veen?

De grote onbekende van het viertal Hollandgangers uit Niederbergheim is Willem (Johannes Wilhelmus) Diemel. Van hem staat alleen vast dat hij in 1798 te Nieuwveen is getrouwd met Antje Kluijs, dochter van Dirk Kluijs en Neeltje Douwe en weduwe van Hendrik Reijneken.
In 1798 wordt zoon Johannes geboren uit dat huwelijk. De doopgetuigen bij de doop van Johannes zijn Gaudentius Diemel en Marijtje Leliveld. Getuigen bij een doop wijst op een familieband. Zondermeer mag aangenomen worden dat Willem de jongere broer is van Gaudentius. Lang hebben Antje en Willem niet mogen genieten van hun zoon. Na 2 maanden overlijdt Johannes.
Tussen 1798 en 1802 zijn moeder Antje, zoon Dirk vanuit Nieuwveen naar Thamen/ Amstelveen vertrokken. Of Willem is meegegaan of wat er ook gebeurd kan zijn, blijft nog een groot raadsel. Verdwenen in het veen? Wie zal het zeggen. Door verder onderzoek naar de ‘gang’ van Antje en zoon Dirk, hoop ik ooit Willem boven water te krijgen. Want veel veen zal er rond 1800 in dat gebied niet meer geweest zijn! ....... Wordt vervolgd.