Hollandganger Gaudentius al vr 1782 in Stompwijk?

Gaudentius Diemel is geboren op 16 februari 1755 in Niederbergheim, een dorpje in Sauerland (Duitsland), en is twee dagen later gedoopt in RK kerk St. Johannes Baptist in Allagen. Als tweede zoon van Johannes Theodorus en Anna Margaretha Gosleken groeide hij op met zijn jongere zus Maria Elisabeth en jongere broer Johannes Wilhelm. Zijn oudste zus Maria Gertrudis stierf al na 7 maanden en zijn oudste broer Johannes Wilhelm Heinrich is vermoedelijk ook al op jonge leeftijd gestorven en heeft Gaudentius mogelijk niet eens gekend. Verder leed bleef hem niet gespaard. Want toen hij nog maar net 10 jaar oud was, overleed zijn vader. Al op jonge leeftijd zal hij ongetwijfeld hard hebben moeten meewerken, zodat het gezin rond kon komen. Zeker in een tijd dat een groot deel van de plattelandsbevolking het daar -economisch gezien- nog steeds buitengewoon moeilijk gehad.

Eigen weg....
Op volwassen leeftijd heeft Gaudentius zijn eigen weg gekozen. Hij is westwaarts getrokken naar Holland en neergestreken in het dorpje Stompwijk, zon 7 km ten zuiden van Leiden. Evenals zijn oom Frans Otto, die al in 1757 naar Holland trok en wellicht voor hem een voorbeeld is geweest, moet hij gezien worden als een migrant die zich permanent wilde vestigen en een nieuwe toekomst wilde opbouwen. Vaak waren deze migranten ongetrouwd en werkzaam in ambacht, nijverheid of handel als kleine baas of knecht.

Al vr 1782 in Stompwijk??
Blijkbaar was Gaudentius al vr zijn trouwen in 1782 woonachtig in Stompwijk. In de 'boedelhuisboeken' van Stompwijk, waarin verslag wordt gedaan van de verkoop van boedels, komt zijn naam al in 1777 voor en doet hij aankopen zoals stoelen, dekens, een kast, maar ook stoffen en kleermakersgerei. Bij diezelfde boedelverkopen duikt ook een zekere Jochem Reijnenz. Leliveld op. Hij blijkt de latere schoonvader van Gaudentius. Opvallend is dat ook Jochem Reijnenz. stoffen en kleermakersgerei koopt. Zou de gemeenschappelijke belangstelling voor kleermakersbenodigheden, het kleermakersvak ervoor gezorgd hebben dat Gaudentius en Jochem Reijnenz. met elkaar in contact kwamen?...... wordt vervolgd.