Wie waren de ouders van stamvader Georgij Diemers/
auch genannt Lüchters

Met dank aan Aad Verouden en Ferdi Ferber voor het meespeuren in Duitse archieven!

Intro
Aanvankelijk leek het onderzoek naar de roots van stamvader Georgij Diemers te eindigen bij zijn geboorte omstreeks 1691. Echter de laatste jaren zijn steeds meer Duitse archieven digitaal ontsloten en online beschikbaar. Zo ook de archieven van parochies van het aardsbisdom Paderborn. Deze archieven bevatten o.a. de kerkboeken van veel parochies in dit aardsbisdom, waartoe ook Allagen behoort, en zijn via ‘Matricula-online’’, online in te zien.

Dat geeft de mogelijkheid om in een breed gebied -rondom Allagen- meerdere parochies onder de loep te nemen en te ‘scannen’ op het voorkomen van de naam Diemel/Diemers. Op zoek -verder terug in de tijd- naar de voorouders van onze stamvader Georgie Diemers/genannt Lüchters. Dat leverde meerdere concentraties van ‘Diemel-naamdragers’ of varianten daarvan op in plaatsen in een straal van ongeveer 15km rondom Allagen tussen ongeveer 1600-1720. Plaatsen zoals Korbecke, Werl, Hirschberg, Kallenhardt, maar ook nog zuidelijker de plaats Olpe. Uiteindelijk heeft deze zoektocht interessante informatie opgeleverd en geleid tot een tweetal hypotheses, die ons mogelijk kunnen leiden naar de ouders van onze stamvader.

De schrijfwijze familienaam Diemel…
Op zoek naar de roots van onze stamvader Georgij Diemers is het goed om te weten dat vroeger de familienaam Diemel verschillend gespeld werd, afhankelijk van de tijd, plaats en de schrijfvaardigheid van de schrijver. De schrijfwijze van de familienaam Diemel varieerde de afgelopen 400 jaar van ‘Diemer(s)’, tot ‘Diemel(s)’ Dim(m)el", 'Deimer(s)’ en ‘Deimel(s)’.
Daarnaast werd in de periode tussen 1690 en 1750 in plaats van de familienaam Diemel ook de naam ‘Lüchter(s)’/ ‘Löchter(s)’/ ‘Leuchter(s)’ gebruikt, verwijzend naar het huis waarin de familie woonde (zie ook rubriek Stamvader, eerste paragraaf)
Ook kom je de familienaam Diemel met de toevoeging ‘genannt’ Lüchter(s)/ Löchter(s) tegen of korter de combinatie van familienaam + huisnaam bv.: Diemel/Neuschulte, Diemel/Neuhaus, Diemel/Rellecke.

lees verder: Zoektocht tot nu toe...