Nieuws

April 2024
Foto's expositie Mar Diemel
Toegevoegd nog enkele foto's van de Expositie "Schoonheid in Stijl" van Mar Diemel in Kasteel Geldrop april-juni 2022.
zie eind item over 'Kunstschilder Mar Diemèl'


Februari 2024
Wie waren de ouders van Stamvader Georgij Luchters/ Diemers
In de rubriek 'lopend onderzoek' enkele hypotheses.....lees verder:'Lopend onderzoek'


Maart 2022
In 2022 wordt opnieuw een expositie georganiseerd rondom het werk van Mar Diemèl: Van 10 april t/m 19 juni is deze expositie 'Schoonheid In Stijl' te zien in kasteel Geldrop.

lees ook:'Kunstschilder Mar Diemèl'
Oktober 2021
Aanvulling op: 'De eerste Hollandganger..... Frans Otto Diemel (mei 2019)'. Vestiging in Voorhout, zijn woonsituatie en gezinsleven.
lees:'Hollandganger Frans Otto Diemel'


Januari 2021
Hollandgangers Gaudentius en Willem
In de rubriek 'lopend onderzoek' Hollandgangers Gaudentius en grote onbekende Willem.
lees:'Lopend onderzoek'


April 2020
Het Jurriaan-mysterie
In de rubriek 'lopend onderzoek' het mysterie rondom Jurriaan. Had hij een dubbelganger of een dubbelleven?.....
lees:'Het Jurriaan mysterie'


Mei 2019
De eerste Hollandganger.... Frans Otto Diemel
Frans Otto Diemel is de eerste Hollandganger van de familie Diemel uit Niederbergheim (Westfalen, Duitsland) Wat heeft hem naar Holland gebracht?.....
lees:'Hollandganger Frans Otto Diemel'


Mei 2012, december 2013
Antoon Diemel, held in de Hongerwinter
'Antoon Diemel (95) vervoerde in de Hongerwinter van begin 1945 tientallen kinderen van Utrecht naar gastgezinnen in Friesland. Hij is ongetwijfeld een van de laatsten, die als chauffeur van kinderuitzendingenen kan getuigen. Zijn verhaal werd opgetekend in de krant: 'De Oud-Utrechter' en kreeg een vervolg.....
lees: 'Antoon Diemel, held in hongerwinter'


December 2011
Kunstschilder Mar Diemèl
'Mar Diemèl behoorde als schilder, illustrator en oprichter/directeur van de Acadenie Artibus tot een invloedrijk persoon binnen het Utrechtse kunstklimaat' (Mar Diemèl, leven en werk. Adelaar, D., & Gerards, I. (red.).(2000).)
lees: 'Kunstschilder Mar Diemèl'


December 2011
Verzetsstrijder Freek Diemel
Na een mislukte overval op het distributiekantoor in het Zuid-Hollandse dorp Rijpwetering werd Freek Diemel samen met twee andere verzetsstrijders opgepakt door de Duitsers en op 6 juni 1944 in het duingebied bij Overveen gefusilleerd.
lees: 'Verzetstrijder Freek Diemel'


April 2011
Een 'Diemel-tak' uit Voorhout in beeld
De in 1934 genomen foto van het gezin van Johannes Adrianus Diemel (1883-1964) en Maria Gertruda van der Meer (1883-1960) uit Voorhout.

zie verder: 'Geneagram'

Krantenbericht 50 jarig huwelijk in 1959 Johannes Adrianus Diemel en Maria Gertruda van der Meer. (met dank aan Mart van Dorp)


September 2010
Fotocollectie verder uitgebreid
Een achterkleinzoon van Cornelis Gerardus Wilhelmus (1884), stuurde mij de volgende foto's van zijn grootouders en overgrootouders......

zie verder: 'Geneagram'


September 2010
Spreiding familie Diemel vanuit Niederbergheim
Frans Otto is de eerste uit het gezin van Georgie Lüchters, die het geboortedorp Niederbergheim verlaat. Zo'n 25/30 jaar later verlaten meer familieleden het rustieke dorp aan de Möhne en volgen het spoor van Frans Otto naar Holland. Weer andere familieleden blijven in Duitsland en vertrekken naar dorpen in die directe omgeving.....
lees: 'Spreiding familie Diemel'


September 2010
De (klein)zonen en (klein)dochters van stamvader Georgij
Dat vroeger de overlevingskans van pasgeborenen minder groot was dan anno 2010, blijkt ook bij de kleinkinderen van Georgij. De helft van het 16-tal kleinkinderen is blijven leven en de andere helft is jong gestorven....
lees: 'Kinderen en kleinkinderen'


Augustus 2010
Georgij Lüchters war auch ein Schneider!
Daar waar kerkboeken niet verder teruggaan in de tijd, kunnen andere bronnen -zoals belastingregisters- ons mogelijk nog wel informatie bieden. Dit is het geval met de belastingregisters van Niederbergheim, die tot 1685 teruggaan. Deze zogenaamde Schatzungsregisters geven weer een stukje geschiedenis prijs over onze stamvader.......
lees: 'Georgij Lüchters'


April 2010
Hollandgangers of immigranten, een aanvulling
......maar de vraag is of onze voorouders tot de groep Hollandgangers behoorden, die als seizoen-arbeiders tussen Nederland en Duitsland heen en weer trokken en zich uiteindelijk in Holland hebben gevestigd. Of waren het permanente immigranten, die besloten een beter leven op te zoeken in een meer welvaren Holland........
lees: 'Waarom trokken zij naar Holland?'


Juli 2009
Stamboomaanvullingen
De genealogie van Hollandganger Dirk (Johannes Georgius Theodorus) Diemel is toegevoegd aan de Stamboom familie Diemel. Dirk (1760-1813) vestigde zich in 1789 als smid te Zuid-Akendam, het huidige Haarlem-Noord. Deze Diemel-tak zal tegen het einde van de 19de eeuw uitsterven.

Ook Hollandganger Willem (Johannes Wilhelmus) Diemel (1761-....) is toegevoegd. Van hem is weinig bekend. Slechts zijn huwelijk in 1798 met Anna Kluijs te Nieuwveen en de geboorte van een zoon, die al naar twee maanden overlijdt. stamboom


Mei 2009
Stamboomaanvullingen
De genealogie van Hollandganger Frans Otto Diemel (1731-1803) is toegevoegd aan de Stamboom familie Diemel. stamboom


Mei 2009
Foto's geven de stamboom meer 'gezicht'
De stamboomgegevens worden op twee manieren gepresenteerd. Informatie over personen doorlopend onder elkaar of als een geneagram. In beide gevallen zijn foto's zichtbaar. Maar deze komen het beste tot hun recht in het geneagram. Onlangs heb ik de eerste foto's toegevoegd en het levert al een aardig plaatje op. De stamboom krijgt hierdoor meer 'gezicht'! stamboom

Maar om de familie Diemel nog meer een beeld te brengen, ben ik op zoek naar de vele ontbrekende gezichten. Wie van mijn verwante naamgenoten van nu, maar ook van vroeger mag ik op de website verwelkomen? Het mogen groepsfoto's of pasfoto's zijn, als afdruk of digitaal. Laat u het gerust weten. email


April 2009
Een nieuwe stamvader?
Ben je eenmaal beland in de 18de eeuw, dan kom je niet zomaar een generatiestap verder terug in de tijd. Toch ziet het ernaar uit, dat de kerkboeken van Allagen weer enkele van hun geheimen hebben prijsgeven. Recent gevonden informatie werpt nieuw licht op het verband tussen de familienaam Diemel en naam Leuchters (Löchters, Lüchters) uit Niederbergheim.
Wordt hiermee de hypothese bevestigd, dat Frans Otto Leuchters dezelfde persoon is als onze eerste Hollandgänger Frans Otto Diemel?
Is hiermee ook de veronderstelling juist, dat Frans Otto Diemel, Johannes Theodorus Diemel en Johannes Franciscus Diemel broers van elkaar zijn? En kunnen we stellen dat we een nieuwe stamvader hebben gevonden? lees: 'Familie van elkaar'


Aardig detail:
Is Dirk (Joannes Georgius Theodorus) Diemel, Hollandganger en smid uit Haarlem, vernoemd naar de nieuwe stamvader?